Supply Chain Management


TOP SYSTEM: Bevoorrading C-parts

Bij Ferrofast richten we ons op drie strategische pijlers: de standaard bevestigingstechniek, het voorraad beheer van C-parts en op de inkoop van special products. Wij streven naar kwaliteit en efficiëntie, daarom hebben wij ons eigen TOP SYSTEM opgezet om optimaal aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. De basis van het C-Parts Management is een Kanban systeem en biedt een goede oplossing voor uw interne logistieke vraagstukken. Het voordeel van dit TWO-BIN systeem is dat het voorraadbeheer omtrent bevestigingsmaterialen door ons uit handen wordt genomen, zodat u zich kunt richten op uw core business.


TOP SYSTEM: TWO-BIN/KANBAN

Het TWO-BIN systeem is een logistiek voorraad systeem binnen Kanban. De oorsprong van dit systeem ligt in Japan van de jaren '50 bij 's werelds grootste autofabrikant: Toyota. Het Kanban systeem is een van de methoden om Just-In-Time (JIT) productie te bereiken en leent zich daardoor perfect voor lean-manufacturing. Het doel van deze JIT-productie is het perfect combineren van product, timing en hoeveelheid. Oftewel, produceren met enkel hetgeen wat nodig is, op het tijdstip wanneer het nodig is en met het aantal dat nodig is. Dit betekent in de praktijk dat er continu geproduceerd kan worden met duizenden verschillende soorten producten zonder dat hiervoor grote bulkvoorraden aangelegd hoeven te worden.

Lees meer
 

TOP SYSTEM: Uitbreiding assortiment

Om het productieproces nog verder te optimaliseren heeft u bij Ferrofast de mogelijkheid om uw standaard assortiment aan C-artikelen uit te breiden met uw special products. Deze specials worden wanneer geïntegreerd in het TOP SYSTEM net zo behandeld als uw standaard bevestigingsmaterialen. Het voordeel hiervan is dat u constant kunt blijven produceren zonder dat u enige omkijk heeft naar de voorraad van deze special products. Deze specials worden aangeboden onder ons merk: "REDCIRCLE". Bij het integreren van ons huismerk wordt uitgebreid rekening gehouden met de kwaliteitseisen van de klant. Om de kwaliteit te waarborgen worden er goede relaties onderhouden met producten en leveranciers over de hele wereld. Naast onze REDCIRCLE-specials bieden wij ook de mogelijkheid om diverse merkartikelen te combineren in het TOP SYSTEM.

Lees meer

 

 


Kijk voor een uitgebreide uitleg over ons Voorraad Beheer in de PDF: KANBAN 


TOP SYSTEM: Access Online

Naast dat Ferrofast ervoor zorgt dat u zonder omkijken naar de voorraad van uw c-artikelen kunt produceren, hebben wij ook een online management tool ontwikkeld. Deze Access Online tool geeft u extra inzicht in de producten die aan uw assortiment toebehoren. De Access Online tool is een aanvulling op het TOP SYSTEM waarmee u online, op ieder moment van de dag, de gegevens van uw artikelen in kunt zien. Naast de productgegevens vindt u ook specifiekere gegevens zoals: uw eigen artikelnummer, bakvulling en de locatie van de bak binnen uw bedrijf. Tevens kunt u afnamen en locatieoverzichten downloaden waardoor een gedeelte van de administratie uit handen wordt genomen door Ferrofast.

Lees meer
 

TOP SYSTEM: Electronic Data Interchange E.D.I

E.D.I staat voor Electronic Data Interchange, het elektronisch uitwisselen van gegevens. In de praktijk gaat E.D.I. verder dan het sturen van e-mail, wat uiteraard ook het elektronisch uitwisselen van gegevens is. De term E.D.I. wordt gebruikt voor het koppelen van het computersysteem van de klant aan het computersysteem van de leverancier. Deze koppeling wordt met name gebruikt voor het uitwisselen van bedrijfsdocumenten, zoals: bestelinformatie, orders en rekeningen. De informatie van uw computersysteem gaat rechtstreeks naar het computersysteem van FERROFAST, er is geen sprake van menselijke tussenkomst. Dit resulteert in een verlaging van de personeelskosten, minimalisering van (menselijke) fouten en een verlaagd/efficiënt voorraadniveau.

Lees meer