E.D.I. Electronic Data Interchange


Online uitwisseling van bestelinformatie, orders & rekeningen

 
E.D.I. staat voor Electronic Date Interchange, het elektronisch uitwisselen van gegevens. In de praktijk gaat E.D.I. verder dan het sturen van een e-mail, wat natuurlijk ook het elektronisch uitwisselen van gegevens is. De term E.D.I. wordt gebruikt voor het koppelen van het computersysteem van de klant aan het computersysteem van de leverancier. Deze koppeling wordt vooral gebruikt voor het uitwisselen van bedrijfsdocumenten zoals bestelinformatie, orders en rekeningen.

Uiteraard brengt dit besparingen van papier met zich mee, maar nog veel groter is het voordeel van het niet hoeven invoeren van de informatie uit uw computersysteem in een e-mail, fax of brief. De informatie uit uw computersysteem gaat rechtstreeks het computersysteem van
FERROFAST in, er is geen menselijke tussenkomt meer nodig. Uiteraard verlaagt dit de personeelskosten aanzienlijk, ook minimaliseert het de kans op (menselijke) fouten.


Al onze systemen zijn ook in combinatie toepasbaar. Deze zijn er op gericht het voorraadniveau zo laag en zo efficiënt mogelijk te houden. Immers voorraad houden is risico dragen (incourant), legt beslag op kapitaal dat niet voor productiedoeleinden kan worden aangewend en legt beslag op ruimte, die voor productie ingericht zou kunnen worden.


Voordelen van E.D.I: