C-parts management >    /   TWO-BIN/KANBAN >    /    Uitbreiding assortiment >    /    Access Online >    /    Electronic Data Interchange >


Het TWO-BIN / Kanban systeem


Integratie van het TWO-BIN proces binnen uw organisatie

 

Het TWO-BIN Systeem is een logistiek voorraad systeem binnen Kanban. De oorsprong van dit systeem ligt in het Japan van de jaren '50 bij 's werelds grootste autofabrikant: Toyota. Het Kanban systeem is een van de methoden om Just-In-Time (JIT) productie te bereiken en leent zich daardoor perfect voor lean-manufacturing. Het doel van deze JIT productie is het perfect combineren van product, timing en hoeveelheid. Oftewel, produceren met enkel datgene wat nodig is, op het tijdstip wanneer het nodig is en met het aantal dat nodig is. Dit betekent in de praktijk dat er continu geproduceerd kan worden met duizenden verschillende soorten producten zonder dat hiervoor grote bulkvoorraden aangelegd hoeven te worden.

Doordat het two bin systeem een
pullproductiesysteem is, kunnen de JIT voordelen gegarandeerd worden. Er worden binnen uw organisatie rekken opgebouwd waarin twee bakken van ieder product komen te staan. Deze rekken kunnen zo geplaatst worden dat ze aansluiten per productielijn of werkplek, of er kan gekozen worden voor een centrale locatie. Beide mogelijkheden hebben zo hun voordelen. Op deze locaties bevinden zich enkel de producten die gebruikt worden binnen het deel van het productieproces waar het rek zich bevindt. Hierdoor wordt voorkomen dat een product op meerdere locaties binnen uw organisatie onnodig op voorraad ligt en wordt de afstand tussen product en productielijn tot een minimum beperkt. De producten liggen in twee bakken waarbij de voorste als grijpvoorraad figureert en de achterste als reservevoorraad. De voorraad van deze bakken wordt bepaald op basis van historie en prognoses op behoefte (week/maand), productwaarde, leverfrequentie en afnamespreiding waarbij de inhoud van beide bakken een continue productie garandeert.

Wanneer de voorste bak van de grijpvoorraad leeg is, wordt deze door Ferrofast opgehaald. Om de productie niet te laten stilvallen wordt de achterste bak van de reservevoorraad naar voren geschoven en wordt daarmee de nieuwe grijpvoorraad. In de tussentijd kan productie ongestoord doorgaan en wordt de door Ferrofast opgehaalde bak gevuld en weer geleverd. Deze bak zal nu op de lege plaats achter de huidige grijpvoorraad gezet worden tot het moment dat deze leeg is; dan schuift de bak naar voor en herhaalt het proces zich.


Om het proces van het plaatsen van de bakken zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, werkt Ferrofast met een overzichtelijk locatie systeem waarbij de bak snel gevonden kan worden. Dit geeft voordelen voor zowel de medewerker bij de klant, als voor de medewerker van Ferrofast omdat er dan zonder enige gedetailleerde productkennis, het juiste product gevonden kan worden.


Conceptuele weergave van het TWO-BIN proces:

Kijk voor meer informatie over ons Voorraad Beheer in de PDF: Kanban