Electronic Data Interchange (EDI)

Online uitwisseling van bestelinformatie, orders & facturen

 
EDI staat voor Electronic Data Interchange, het elektronisch uitwisselen van gegevens. In de praktijk gaat EDI verder dan het sturen van een e-mail, wat natuurlijk ook het elektronisch uitwisselen van gegevens is. De term EDI wordt gebruikt voor het koppelen van het computersysteem van de klant aan het computersysteem van de leverancier. Deze koppeling wordt vooral gebruikt voor het uitwisselen van bedrijfsdocumenten zoals bestelinformatie, orders en facturen.

Uiteraard brengt dit besparingen van papier met zich mee, maar nog veel groter is het voordeel van het niet hoeven invoeren van de informatie uit uw computersysteem in een e-mail, fax of brief. De informatie uit uw computersysteem gaat rechtstreeks het computersysteem van Ferro Fast in, er is geen menselijke tussenkomt meer nodig. Uiteraard verlaagt dit de personeelskosten aanzienlijk, ook minimaliseert het de kans op (menselijke) fouten.

Al onze systemen zijn ook in combinatie toepasbaar. Deze zijn er op gericht het voorraadniveau zo laag en zo efficiënt mogelijk te houden. Immers voorraad houden is risico dragen (incourant), legt beslag op kapitaal dat niet voor productiedoeleinden kan worden aangewend en legt beslag op ruimte, die voor productie ingericht zou kunnen worden.

 

Voordelen van EDI: